Bidrag från Cancerfonden till Louise von Essens forskning

Bidrag på 1 800 000 kr från Cancerfonden till Louise von Essens forskargrupp för projektet Stegvis vård via Internet för prevention av emotionella besvär hos cancerdrabbade tonåringar. Läs mer på Cancerfondens hemsida.
2010-11-10

3 800 000 kr till Louise von Essens forskargrupp

Stort bidrag på 3 800 000 kr från Vetenskapsrådet till Louise von Essens forskargrupp för projektet Treatment of traumatic stress among parents of children with cancer with cognitive behavioral therapy over the Internet. Läs mer på VRs hemsida.
2010-11-08 

Pris till ung forskare vid IFV!

Maria Gottvall fick första pris, 500 euro, för föredrag inom gruppen unga forskare på kongressen i Haag. The European Society for contraception and reproductive health. Magdalena Mattebo, som är 40% knuten till oss fick andra pris, 300 euro.
2010-05-26 

Fick ta emot stipendium ur drottning Silvias hand

Tisdagen den 26 januari 2010 delade Drottningen ut stipendium ur Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp. Utdelningen ägde rum på Kungliga slottet. En av dem som fick stipendium var Josefin Westerberg Jacobson, IFV, för vidare forskning inom området "Skyddsfaktorer och riskfaktorer för utvecklingen av ätstörningar hos unga flickor" Läs mer
2010-01-26

 

CRB får pengar för att förbättra infrastruktur för biobanksforskning

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) ingår i BBMRI.SE som nyligen fått bidrag från Vetenskapsrådet. BBMRI.SE är svensk part till det europeiska nätverket BBMRI.EU (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure). Mer om BBMRI.se
2009-12-15

Christina Halford får pris!

Kursen ”Ledarskap, medarbetarskap och teamarbete” har tilldelats vårterminens 2009 pedagogiska pris "Optimus" utdelat av medicinska studierådet i Uppsala; Till den kurs som i kursvärderingen fått bäst betyg gällande kvaliteten på föreläsningar, seminarier och praktiska moment, förmedlande av kunskaper på relevant nivå samt relevant examination.
2009-12-04

CRB-forskare får bidrag från Cancerfonden

Anna T. Höglund får pengar för projektet "Developing clearer definitions and clinical guidelines for Do Not Resuscitate (DNR) orders in oncology care" och Mats G. Hansson får pengar för projektet "Factors associated with participation in phase 1 and phase 3 oncology trials"
Lista på alla finansierade projekt
2009-11-11

U-CARE Programmet

Louise von Essen är koordinator för U-CARE Programmet som av regeringen rekommenderats anslag på 40 miljoner kronor de närmaste fem åren. Det övergripande målet med U-CARE är att förhindra samt minska psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga i samband med somatisk sjukdom. Läs mer
2009-09-01

IFV framgångsrikt i Cancerfondens extra utdelning.

Karin Nordin vid forskargruppen Vårdvetenskap har erhållit stort forskningsbidrag. Läs mer
2009-03-19

Pranee Lundberg får utmärkelse i Thailand

Pranee Lundberg fick den 12 februari 2009 ”Outstanding Ramathibodi Nurses’ Alumni Award 2009 on Teaching” från Ramathibodi Nurses’ Alumni Association, Mahidol University, Thailand. Läs mer.
2009-02-15

Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress svenska
leverantörer:

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 FAGERSTA
(obs. referenskod obligatorisk)

Fakturaadress utländska
leverantörer:

Uppsala University
Department of Public Health and
Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

UU:s postgiro:
18 37 97-0

Disputationer vid IFV

Läs om disputationer vid institutionen.

IFV i press och media

Läs mer om vår medverkan i press och media.

Utmärkelser och tilldelningar

Läs om utmärkelser och tilldelningar till institutionen.