Omgivningens hjälp eller stjälp?

2011-01-26

Hjälpmedelsinstitutet har beviljat Helena Lindstedt 450 000 kr för en studie om personer med psykisk funktionsnedsättning och användning av elektroniska planeringshjälpmedel

Projektet ”Omgivningens hjälp eller stjälp?” är beviljat utvecklingsstöd om 450 000 kr ur anslaget för regieringsuppdraget Hjälpmedel i fokus – för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Projektet innebär att i en förstudie dokumentera erfarenheter av underlättande och hindrande omgivningsfaktorer som vuxna med psykisk funktionsnedsättning har av nyttan med och användningen av elektroniska planeringshjälpmedel. Målet med studien är att den ska bidra till ökad kunskap för utformning av förskrivningsprocessen av dess hjälpmedel.

Studien sker i nära samverkan med brukarorganistionerna avseende planering, genomförande, utvärdering och spridning av resultat.

Projektet genomförs i samverkan mellan universiteten och landstingen i Örebro, Dalarna och Uppsala.
Förutom Helena Lindstedt, leg. arbetsterapeut, MD, medverkar Ingvor Petterson, leg arbetsterapeut, MD, Liselotte Hermansson, leg. arbetsterapeut, forskningsledare och Gunnel Janeslätt, leg. arbetsterapeut, MD i projektet.
 

Länk till Hjälpmedelsinstitutet