Anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

2011-11-01

Martin Ingelsson, docent vid Sektionen för Geriatrik, har tilldelats lönemedel för kliniskt verksamma läkare från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Detta anslag kommer att möjliggöra fortsatt forskning kring alfa-synuklein, det protein som inlagras i hjärnan vid Parkinsons sjukdom och vissa andra neurodegenerativa sjukdomar. Medlen kommer att täcka 80% av lönen under tre år och dessutom kringkostnader för 700 000 kronor årligen.

Läs mer om Martins forskning kring alfa-synuklein