Miljoner till cancerforskning

2012-11-08

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskningsprojekt och forskare som får bidrag år 2013.

Totalt avsätter Cancerfonden 401 miljoner kronor till svensk cancerforskning nästa år. Det är en ökning med nio miljoner sedan föregående år. Pengarna går i huvudsak till forskningsprojektet men också till forskartjänster, stipendier och vårdutvecklingsprojekt för vårdpersonal.


-  De gåvor, testamenten och insamlingar som skänks till Cancerfonden gör stor nytta. Det är tack vare engagemanget från privatpersoner och företag som vi kan finansiera ungefär 400 forskningsprojekt om året, säger Bengt Westermark, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Forskningsanslagen utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform.

Forskningsmedlen för 2013 fördelas enligt följande:

  • 53,7 procent till grundforskning - forskning som har betydelse för cancerns grundläggande mekanismer
  • 28,8 procent till translationell forskning
  • 7,9 procent till klinisk forskning - patientnära forskning
  • 3,42 procent till vårdforskning - forskning om bland annat prevention, vård och rehabilitering
  • 6,1 procent till epidemiologisk forskning - forskning kring sjukdomsorsaker och riskfaktorer

För Uppsala universitet avsätts totalt 51 miljoner i bidrag till 27 olika forskningsprojekt som löper ett till fem år.

Det största bidraget fick professor Karin Nordin på institutionen för hälso- och vårdvetenskap för ett projekt där man under fem år ska studera fatigue, oförklarlig trötthet, hos cancerpatienter. En stor andel, upp till 70 procent av cancerpatienterna upplever oförklarlig trötthet som ofta sitter kvar långt efter behandlingens slut och påverkar livskvalitet och förmågan att återgå till arbete. Hon samarbetar med kollegor i Lund och Linköping och ska bland annat undersöka hur fysisk aktivitet påverkar fatigue. Sammanlagt under fem år får projektet 12,4 miljoner kronor (8,4 miljoner till Uppsala).

- Vi har fått det absolut största bidraget till vårdforskning och det känns verkligen roligt. Särskilt som det är ett tvärvetenskapligt projekt med både grundforskning och kliniska studier som vi tror snabbt ska kunna leda till patientnytta, säger hon.

Läs mer om bidragsbeslutet från Cancerfonden

Text av Anna Malmberg