Prof. emer. Björn Smedby tilldelas språkpris

2013-09-23

Svenska Läkaresällskapet belönar professor emeritus Björn Smedby, tidigare forskargruppledare för Hälso- och sjukvårdsforskningsgruppen, med Bengt I Lindskogs pris för medicinsk språkvård. Björn har under flera decennier varit aktiv i utformandet av det svenska medicinska språket.

Professor emeritus Björn Smedby, tidigare forskargruppsledare för Hälso- och sjukvårdsforskningsgruppen, har tilldelats Bengt I Lindskogs pris för medicinsk språkvård. Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapets Nämnd. Priset delas ut till en person eller organisation som främjat den medicinska språkvården. Motiveringen till Björns tilldelning lyder:

”[…] för sina kompetenta, engagerade och mångsidiga insatser för vården av det medicinska språket under mer än femtio år”

Björn Smedby är förutom professor emeritus i hälso- och sjukvårdsforskning, även läkare och expertrådgivare på Socialstyrelsen. Han har bland annat haft huvudansvaret för Socialstyrelsens språkliga utformning av den svenska sjukdomsklassifikationen. Björn har varit aktiv medlem av Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård sedan den bildades 1987. Priset, om 20.000 kronor, delas ut på Läkaresällskapets Årshögtid, tisdagen den 29 oktober 2013