Marianne Carlsson har tilldelats Gustaf Adolfsmedaljen i guld

2014-03-13

Institutionen gratulerar och känner sig stolt över att ha fått vara din hemmaarena

Motivering:
Marianne Carlsson har under många år bedrivit framgångsrik forskning inom omvårdnad och habilitering, ofta i samarbete med olika kliniska medarbetare. Hon tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen dels för sitt ledarskap som prefekt, dels för sina insatser för jämställdhet och lika villkor inom Uppsala universitet. Som ordförande för dåvarande Jämställdhetskommittén och senare Rådet för lika villkor och i sin roll som rektorsråd har hon gjort viktiga insatser för att flytta fram Uppsala universitet positioner inom detta viktiga område.