Glädjande anslag till U-CARE: Hjärta

2014-09-22

Studien U-CARE: Hjärta har tilldelats anslag från Vårdalstiftelsens för de kommande tre åren.

Vårdalstiftelsen har tilldelat forskningsmedel till studien U-CARE: Hjärta för perioden 2015-2017. Inom U-CARE: Hjärta bedrivs en randomiserad kontrollerad studie av effekten av kognitiv beteendeterapi erbjuden via internet mot oro och nedstämdhet hos patienter med genomgången hjärtinfarkt.

Erik Olsson: U-CARE: Hjärta, 3 000 000 kr för 2015-2017.