Nytt anslag till Karin Nordin/Phys-Can från Nordisk Cancer Union (NCU)

2014-10-17

NCU har beviljat ett nytt anslag till projektet Phys-Can för år 2015. Delar av anslaget är till att finansiera den webbportal som tagits fram i projektet.

Phys-Can har beviljats 50 000 € för 2015 till bland annat den webbportal som tagits fram i projektet. Webbportalen används av patienterna på de tre olika studieorterna (Uppsala, Linköping, Lund) för att fylla i utfallsvariabler, ha som stöd i sin träning samt till delar av interventionen. Även de coacher som tränar patienterna använder portalen för att lägga in data, testvärden etc. All data lagras direkt på en server vid Uppsala universitet. Kopplat till portalen är även en sms funktion.

Phys-Can fick förra året 30 000 € från NCU till den utbildningsinsats som gjorts under våren 2014 av de coacher och instruktörer som ska träna patienterna på de olika studieorterna.