Glädjande anslag från Vetenskapsrådet

2014-11-05

Vetenskapsrådet har i sin stora utlysning av forskningsbidrag tilldelat 6 miljoner kronor till U-CARE projektet Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer.

Louise von Essen: 6 000 000 kr för 2014-2018.