Anslag från Cancerfonden

2014-11-07

Cancerfonden har tilldelat 2,4 miljoner kronor i forskningsmedel till U-CARE projektet Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer.

Louise von Essen: 2 400 000 kr för 2015-2017.