Bidrag från FORTE

2014-11-13

Forte har i sin stora utlysning tilldelat 2,5 miljoner kronor till Paula Blomqvist, Statsvetenskapliga institutionen och Ulrika Winblad, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, för att bedriva projektet ”How does New Public Management affect the professions of the welfare state?”