Glädjande anslag från Forte

2014-11-18

Forte har i en stor utlysning av forskningsbidrag tilldelat 3,3 miljoner kronor till U-CARE projektet Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer.

Louise von Essen: 3 300 000 kr för 2015-2017.