Studien U-CARE: Hjärta har tilldelats anslag från FORTE

2014-11-18

FORTE har tilldelat forskningsmedel till studien U-CARE: Hjärta för perioden 2015-2017. Inom U-CARE: Hjärta bedrivs en randomiserad kontrollerad studie av effekten av kognitiv beteendeterapi erbjuden via internet mot oro och nedstämdhet hos patienter med genomgången hjärtinfarkt.

Erik Olsson: U-CARE: Hjärta, 3 300 000 kr för 2015-2017.