Bidrag från FORTE

2015-01-07

Forte har tilldelat 2,9 miljoner kronor till Ulrika Winblad, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, och Paula Blomqvist, Statsvetenskapliga institutionen för att bedriva projektet: ” What explains quality within Swedish eldercare today?