En ny docent vid institutionen

2015-03-09

Christine Leo Swenne har blivit docent i ämnet vårdvetenskap. Hennes forskningsområde är infektionsprevention, patientsäkerhet och patienttillfredsställelse.