Bidrag från Cancerfonden

2010-11-10

Louise von Essens forskargrupp fick 1 800 000 kr

Bidrag på 1 800 000 kr från Cancerfonden till Louise von Essens forskargrupp för projektet Stegvis vård via Internet för prevention av emotionella besvär hos cancerdrabbade tonåringar.
Läs mer på Cancerfondens hemsida.