Hedersutmärkelse till Margareta Sanner

2010-11-15

för engagemang om organdonation.

Margareta Sanner, psykolog och docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet har inför Europeiska Donationsdagen den 23 oktober utsetts till 2010 års hedersmedlem i Livet som Gåva. 
Läs mer på Livet som Gåvas hemsida