Uppsala sjuksköterskehem

Alumner vid Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet

Aktuellt

Nästa föreläsning:
Den 10 april
När livet går sönder
Pga uppdateringar i UU databas 190320 - 190403 går det bra att anmäla sig till ovanstående föreläsning på tel. 018-530578 eller via föreningens FB/Messenger sida

Vårutflykt till Älvkarleby
Den 11 maj OBS! osa 23 april
Folkliv och militärhistoria

För dig som nu läser Sjuksköterskeprogrammet


Stipendium att söka...

..om du t.ex. ska studera utomlands, vidareutbilda dig eller delta i vårdkonferenser.

Studenter som går grundutbildningen vid sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, kan söka stipendium till exempel om de går del av grundutbildningen utomlands och ekonomiska bidrag om de är i behov därav och uppfyller skatteverkets regler för ekonomiska bidrag. Läs mer om hur du ansöker via länken nedan:

Bli medlem i Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem - Alumn
Ansök nu - det lönar sig!

  • Du ska ha gått din grundutbildning i Uppsala.
  • Du kan bli medlem då du börjar utbildningen till sjuksköterska.
  • Du betalar ingen medlemsavgift förrän du fått din legitimation.
  • Som student kan du söka stipendium om du gör delar av din utbildning i utlandet.
  • Som sjuksköterska kan du söka stipendier för vidareutbildning eller för att delta i vårdkonferenser när du betalat avgift i två år.
  • Du söker medlemsskap här.


Besök gärna Uppsala Sjuksköterskehems Facebooksida