Can not find what you're looking for in our research?

Centres and Web Resources

Seminarier

Table of contents:

När doktorsavhandlingar är spikade hittar du utökad information om avhandlningen via disputationer.

Seminarieprogram 2017

Seminarieprogram 2017

Maj

17 maj

Antagningsseminarium för Carina Moren

Titel: Physical activity and cognitive impairments in patients with transitoric ischemic attack (TIA)

Tid: Kl 12.30-14

Lokal: Allmänmedicin och preventins seminarierum, A11:1, BMC

29 maj

Antagningsseminarium för Amalia Andersson

Titel: The organization of the acute ward.To meet the expectations of patients and enable health professionals to work according to their scope of practice

Tid: Kl 10.00

Lokal: A10:123c, BMC

31 maj

Antagningsseminarium för Angela Schlager

Titel: Betydelsen av bindvävens beskaffenhet för utveckling av graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta

Tid:8.30-10.00

Plats: BMC, sal meddelas senare

Juni

1 juni

Halvtisseminarium Paul Kalliokoski

Titel: Muskelstyrka och vitamin D hos somaliska och svenska gravida kvinnor

Tid: 1 juni kl 13.00-14.30

Lokal: BMC - ing A11, plan 2, korridor B - B11:206a (förrummet till Allmänmedicin och Preventivmedicin).

15 juni

Antagningsseminarium för Camilla Nystrand

Titel: Health economic evaluation of preventive interventions aimed to improve child and adolescent mental health

Tid: 16.00 – 17.30

Plats: A11:220b, BMC

Diskussants:Professor Norbert Skokauskas, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Associate professor Thomas Davidsson, Linköping University

Address

Visiting Address:
BMC, Husargatan 3 (entry A11) Uppsala
Postal address:
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax: 018-471 6675
Billing address foreign suppliers:
Uppsala University
Department of Public Health and Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

Public defences

Information on public defences at the department.  

IFV in press and media

Awards

Information about honors and awards to our department.