Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress svenska
leverantörer:

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 FAGERSTA
(obs. referenskod obligatorisk)

Fakturaadress utländska
leverantörer:

Uppsala University
Department of Public Health and
Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

UU:s postgiro:
18 37 97-0

Forskarhatt - fotograf: Catarina Olsson

Kurser och program vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap ger fristående kurser inom olika ämnesområden. Kurser finns både på grundnivå och avancerad nivå. Institutionen bedriver också undervisning på flera utbildningsprogram.

Här på våra utbildningssidor kan du läsa mer om vårt kurs- och programutbud. Vi har fristående kurser på grund- och avancerad nivå inom följande områden:

Masterprogram i Folkhälsa

Programmet är avsett för personer som skall arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter och ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa.

Programmet vänder sig även till dem som avser att fortsätta sina studier på forskarutbildningsnivå.

Läs mer om Masterprogrammet i folkhälsa

Fristående kurser vid IFV

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap ger fristående kurser inom olika ämnesområden.

Kurser finns både på grundnivå och avancerad nivå. Institutionen bedriver också undervisning på flera utbildningsprogram.

Läs mer om våra fristående kurser