Masterprogram i folkhälsa

Masterprogram i Folkhälsa

Programmet är avsett för personer som skall arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Det vänder sig även till dem som avser att fortsätta sina studier på forskarutbildningsnivå. Utbildningen ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa. 

Programmet ges med start varje hösttermin. Du hittar information om programmets upplägg samt de ingående kurserna via Uppsala universitets utbildningskatalog - Masterprogram i folkhälsa

Examen

Programmet leder till medicine masterexamen 120 hp. Möjlighet till etappavgång efter 60 hp (magister) finns. Läs mer om universitetets examenskriterier.

Ansökan

Du söker programmet via www.antagning.se. Om du inte hittar den information du söker här kan du läsa om programmet i utbildningskatalogen eller besöka programmets publika hemsida i studentportalen.

Frågor

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kursadministratör Elina Backman.