Admission

The Department of Puplic Health and Caring Sciences offers freestanding courses in, amongst others, public health, caring sciences, ethics and disability.
Teaching at the Master’s programme in public health, nursing, medicine and specialist nursing is also conducted by our department.

Programmes and courses at The Department of Puplic Health and Caring Sciences

The Department of Public Health and Caring Sciences offers freestanding courses within a variety of subject areas. Search amongst our courses here:

The department's teachers and administrators are engaged in various programs at Uppsala University. Information about the different programs can be found via the links below:

Kandidat- och magisterexamen i vårdvetenskap

Institutionen erbjuder fristående kurser inom huvudområdet vårdvetenskap, inklusive examensarbete på kandidat- och magisternivå.

Kandidatexamen

För dig som har en äldre sjuksköterskeexamen där kandidatuppsats inte ingick, så kan du söka följande kurser om du önskar en kandidatexamen i vårdvetenskap:

  • 3FV162 Vetenskaplig metodik II, 7,5 hp (ges vårterminer)
  • 3FV146 Vårdplanering och kvalitetsutveckling, fortsättningskurs C, 7,5 hp(ges vårterminer)
  • 3FV297 Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp (ges höstterminer)

Dessa kurser ingick tidigare i kurspaketet Vårdvetenskap C. Om du uppfyller behörigheten och blir antagen till dessa kurser så har du (efter att ha avslutat kurserna) möjlighet att ta ut en kandidatexamen i vårdvetenskap. 

Magisterexamen

För dig som önskar en magisterexamen i vårdvetenskap så kan du söka följande kurser:

  • 3FV347 Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom vårdvetenskap, 7,5 hp (ges vårterminer)
  • 3FV348 Teorier och modeller inom vårdvetenskap, 7,5 hp (ges vårterminer)
  • 3FV296 Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp (ges höstterminer)

Dessa kurser ingick tidigare i kurspaketet Vårdvetenskap D. Om du uppfyller behörigheten och blir antagen till dessa kurser så har du (efter att ha avslutat kurserna) möjlighet att ta ut en magisterexamen i vårdvetenskap. 

Vid frågor, kontakta kursadministrationenIFV@pubcare.uu.se.