Bilder från Uppsala Sjuksköterskehem

Interiör från sjuksköterskornas rum på muséet.
Interiör från sjuksköterskornas rum på muséet.

kök
Interiör från det lilla köket som föreningen disponerar på muséet,

Last modified: 2021-10-15