Forskning

Forskningen vid IFV är fördelad på elva olika forskargrupper. För ytterligare information om de olika områdena, vänligen gå till den aktuella gruppens sida nedan.