Aktuella Forskningsprojekt

PhysCan
Phys-Can (Physical training and Cancer) är en multicenterstudie som bedrivs av Uppsala universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet. Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilken effekt fysisk aktivitet och träning har på cancerrelaterad trötthet (fatigue) och livskvalité under tiden man får sin behandling.
Se Phys-Cans hemsida

Astrocyters roll för Alzheimers och Parkinsons sjukdom
Det återstår många frågetecken kring vad som orsakar Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom och hur sjukdomarna sprids i hjärnan. Forskningen på området har i första hand varit inriktad på förändringar som sker i nervcellerna, men alltmer uppmärksamhet riktas nu mot hjärnans olika gliaceller. Astrocyterna, som är den vanligaste typen av gliacell, har tidigare ansetts enbart fungera som stödjevävnad för nervcellerna. De senaste årens forskning har dock visat att astrocyter spelar en central roll för en mängd processer, både i den friska och sjuka hjärnan.
Mer om forskningen