Allmänmedicin

Allmänmedicin är primärvårdens dominerande akademiska gren. Det är dessutom den läkarverksamhet som har de äldsta anorna.