CHAP - Barnhälsa och Föräldraskap

Forskargruppen CHAP är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på utvärdering av samhällets insatser för att främja barns och föräldrars psykiska hälsa.

Gruppen leds av Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin. Gruppen består av 19 personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, hälsoekonomi, samt samhälls-, vård- och beteendevetenskap.

Läs mer om forskargruppen!

Kontakta våra forskare!

CHAP logo med ritade ansikter i olika färger

10 År Med CHAP

Foto om Uppsala domkyrkan och ån

Barnhälsa och föräldraskap: Forma samhällets framtid

RESERVERA DAGARNA!

13-15 juni, 2022
UPPSALA, SVERIGE

För att fira vårt arbete med barns hälsa och föräldraskap under de senaste 10 åren anordnar vi en konferens med internationella experter på området, CHAPs alumni och samarbetspartner.

Mer om konferensen...

 • Anna Sarkadi

 • Inna Feldman

 • Helena Fabian

 • Raziye Salari

 • Natalie Durbeej

 • Filipa Sampaio

 • Karin Fängström

 • Antonia Tökés

 • Anton Dahlberg

 • Richard Ssegonja

 • Laleh Nayeb

 • Anna Fäldt

Senast uppdaterad: 2022-01-28