Forskargruppen CHAP-Barnhälsa och föräldraskap (Child Health and Parenting)

Vår vision är att med högkvalitativ och tvärvetenskaplig forskning skapa ökad kunskap om föräldrastöd och dess implementering med syfte att ge bättre hälsa och välbefinnande hos barn och föräldrar.

Forskargruppen

Forskargruppen CHAP är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på utvärdering av samhällets insatser för att främja barns och föräldrars psykiska hälsa.

Gruppen leds av Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin. Gruppen består av 19 personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, hälsoekonomi, samt samhälls-, vård- och beteendevetenskap.

Vår forskning bedrivs nära förankrad i samhället för att snabbt kunna komma till praktisk nytta. Vi välkomnar studenter att skriva sin uppsats hos oss.

Människor från Forskargruppen CHAP på trappan tillsammans