Hälsoekonomiska Gruppens Projekt

 • Konsekvenser och kostnader relaterade till användning av anabola androgena steroider.
  Finansiering och samarbete med Folkhälsomyndigheten

 • Beräkningsverktyg för beslutsfattare med fokus på evidensbaserad tidig prevention av psykisk ohälsa. Läs mer om beräkningsverktyget!
  Finansiering och samarbete med stiftelsen Idéer för Livet
   
 • Hälsoekonomiska utvärderingar av ICBT – kognitiv beteendeterapi via internet inom psykisk ohälsa.
  Samarbete med Karolinska Institutet
   
 • Hälsoekonomisk analys av interventioner för att främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar: Från evidens till policy och riktlinjer.
  Finansiering av VR, samarbete med Örebro universitet
   
 • Hälso- och ekonomiska effekter av ett generellt hälsofrämjande program (SALUT) för barn och föräldrar.
  Finansiering av FORTE, samarbete med Umeå Universitet
   
 • RHS-modell: Riskfaktorer, hälsa och samhällskostnader (på uppdrag av HFS-nätverket). Läs mer om RHS-modell!
   
 • Cancerpreventionskalkylator (på uppdrag av Regionalt cancercentrum). Läs mer om Cancerpreventionskalkylatorn!
Senast uppdaterad: 2021-12-13