Kommande Workshops...

Välkommen till en endags-workshop i hälsoekonomi den 16 april!


Workshoppen är till för dig som vill lära dig mer om de metoder som används vid hälsoekonomisk utvärdering av olika insatser, med fokus på interventioner inom psykisk hälsa. Under workshoppen kommer vi att förklara koncept och grundläggande principer, introducera de vanligaste metoderna, och gå igenom hur man presenterar, tolkar och kritiskt granskar resultat. Det kommer även att finnas möjlighet för er att diskutera och få hjälp med upplägg för en ekonomisk utvärdering av just er studie.

Workshoppen kommer att ges digitalt, och vara på engelska.

Mer information hittar du i den här PDF länken.

Skicka gärna inbjudan vidare till andra som kan vara intresserade!
Du anmäler ditt intresse till antonia.tokes@pubcare.uu.se senast den 9 September.

Senast uppdaterad: 2021-04-12