FORSKNINGSSEMINARIER

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag. Höstens seminarier kommer att vara på fredagar kl 9-11 på ZOOM om inte annat meddelas. Kontakta Antonia Tökes om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan. Välkommen!

Vårens seminarier 2022

Datum Ansvarig/kontaktperson Plats
11 februari Elin Lampa ZOOM
18 mars Maria Thell ZOOM
29 april Nina Johansson ZOOM
20 maj Anna Perez Aronsson ZOOM
3 juni Sandra Gupta ZOOM
Senast uppdaterad: 2022-05-09