Accompanied refugeeS In Sweden Trial (ASsIST)

De senaste åren har ett stort antal personer sökt asyl i Sverige, varav många är familjer med barn. Människor som har varit på flykt har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Dessa problem kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Målet med forskningsprojektet ASsIST är att utvärdera en samhällsbaserad intervention - ‘Teaching Recovery Techniques’ - för flyktingbarn i familj som upplever symtom på posttraumatisk stress.

Söker du stöd för en ensamkommande ungdom? Läs mer om vårt projekt SUPpORT.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Primary Children’s Center for Safe and Healthy Families in Salt Lake City (USA), University of Manchester (Storbritannien) och Folkehelseinstituttet (Norge). Projektet har finansierats av Kavlifonden.

Projektgruppen CHAP på Uppsala universitet består av professor Anna Sarkadi, Dr Karin Fängström, Dr Raziye Salari, Dr Natalie Durbeej, Dr Fatumo Osman, Dr Georgina Warner, Antonia Tökés, Elin Lampa, Sandra Gupta Löfving och Anna Perez Aronsson.

Kontakt

Antónia Tökés, forskningsassistent, antonia.tokes@pubcare.uu.se; 018-471 6574

Visa källbilden

Senast uppdaterad: 2021-05-19