Healthier Wealthier Families (HWF)

Arbetslöshet, sjukdom eller en förändrad familjesituation. Alla kan få problem med sin ekonomi någon gång i livet. Alla kan behöva ta hjälp av en ekonomisk rådgivare ibland. Om din ekonomi har gått från att vara något du känner dig stressad över, till att vara ett jobbigt problem, finns det hjälp att få.

Healthier Wealthier Families (HWF) är en studie som inkluderar familjer med barn i åldrarna 0-6 år, barnavårdssjuksköterskor och ekonomiska rådgivare. Studien har testas och implementerats framgångsrikt i Skottland och ska nu testas i Sverige och Australien.

Syftet med HWF är att genom den allmänna barnhälsovården identifiera barnfamiljer med ekonomiska svårigheter, och skapa en kommunikationsväg mellan dem och den kostnadsfria kommunala budget- och skuldrådgivningen. Målsättningen med projektet är att initiera ett mer förebyggande arbetssätt, för att minska antalet barn som lever i fattigdom i Sverige.

För mer information om budget- och skuldrådgivningen, se filmen!

Involverad i projektet är professor Anna Sarkadi, professor Katarina Wijk, Dr Georgina Warner, PhD. Elin Lampa och doktorand Nina Johansson.

Kontakta doktoranden Nina Johansson angående den här studien!

Läs nyheterna om studien!

Logo healthier wealthier families. Glad barn med färgiat bokstäver
Senast uppdaterad: 2022-03-29