Swedish UnaccomPanied yOuth Refugee Trial (SUPpORT)

De senaste åren har ett stort antal personer sökt asyl i Sverige. Många är barn och ungdomar. Ungdomar som flytt till Sverige, särskilt ensamkommande unga, har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Dessa problem kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Målet med forskningsprojektet SUPpORT är att utvärdera en samhällsbaserad intervention -  ‘Teaching Recovery Techniques’ - för ensamkommande ungdomar (14-20 år) som upplever symtom på posttraumatisk stress.

Söker du stöd för ett flyktingbarn i familj? Läs mer om vårt projekt ASsIST.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Primary Children’s Center for Safe and Healthy Families in Salt Lake City (USA), University of Manchester (Storbritannien) och Folkehelseinstituttet (Norge). Projektet har finansierats av Kavlifonden.

Projektgruppen CHAP på Uppsala universitet består av professor Anna Sarkadi, Dr Karin Fängström, Dr Raziye Salari, Dr Natalie Durbeej, Dr Fatumo Osman, Dr Georgina Warner, Antonia Tökés, Elin Lampa, Sandra Gupta Löfving och Anna Perez Aronsson.

Kontakt

Elin Lampa, forskningsassistent, elin.lampa@pubcare.uu.se; 018-471 6574

Visa källbilden

Senast uppdaterad: 2021-05-19