Triple P

Föräldravägledning genom Triple P, Programmet för positivt föräldraskap, riktar sig till föräldrar till barn 0-5 år i Uppsala. Triple P har utvecklats i Australien och består av olika nivåer av insatser. Programmet bygger på lång erfarenhet av forskning (evidensbaserad) och har anpassats till svenska förhållanden.

Programmet syftar till att stärka positiva föräldra- och barnrelationer.
Föräldravägledning i Uppsala kommun erbjuds av förskolepedagoger som är certifierade i metoden och erbjuds som:

  • Föreläsning
  • Enskild rådgivning
  • Grupp Triple P

I samarbete med Uppsala universitet utvärderas effekterna av Triple P med avseende på föräldrars och barns hälsa.

Mer information om programmet

Uppsala kommun: https://triplep.uppsala.se

E-post: foraldravagledning@uppsala.se

Anna Hanning, Triple P-samordnare, 018-727 56 51

Agneta Nyberg, Triple P-samordnare, 018-727 56 52

Mer information om utvärderingen

Anton Dahlberg, doktorand, anton.dahlberg@pubcare.uu.se, 018-471 6575

Senast uppdaterad: 2021-05-19