Barns tankar om välbefinnande

Aktivitet för European Public Health Week 17-21 Maj 2021 

CHAP presenterar här en aktivitet för barn och unga, som en del av European Public Health Week 17-21 maj 2021. I aktiviteten får barn och unga se en kort film om välbefinnande, och därefter hjälpa forskare att testa hur man kan mäta välbefinnande. 

Vad är "välbefinnande"? 

Det här är en svår fråga att svara på och vi behöver din hjälp! I den här förinspelade drop-in-aktiviteten vill vi utforska dina idéer om vad välbefinnande är för barn och hur vi kan hjälpa till att förbättra barns välbefinnande.

Vi börjar med en kort video som presenterar aktiviteten och sedan ber vi dig att göra en uppgift online. Du kommer att få testa en av metoderna vi använder för att mäta välbefinnande hos barn, och sen får du berätta vad du tycker om metoden! Vi tror att du kommer att ha fler idéer om hur man kan mäta välbefinnande och vi vill höra dem.
Filmen ser du genom att klicka här.

Här testar du metoden och berättar vad du tycker.

Om du vill, finns det en extra aktivitet. Prata med en vuxen om hur välbefinnandet kan förbättras bland barn och rita en eller flera bilder. Vi vill gärna se dina idéer, genom att du laddar upp dina bilder. Ladda upp bilderna här!

Aktiviteten avslutas med en annan video som jämför barns välbefinnande i Sverige med andra platser runt om i världen. Kan du gissa på vilken plats Sverige kommer?
Se filmen!

Det här är din möjlighet att vara vetenskaplig rådgivare för forskare för en dag - tänk kritiskt och tänk kreativt!

Om du känner att ditt välbefinnande är lågt och du vill prata med någon, föreslår vi att du kontaktar BRIS.

European Public Health Week syftar till att öka medvetenheten om folkhälsan och främja samarbete mellan folkhälsoaktörer i Europa. Du kan läsa om andra aktiviteter på European Public Health Weeks sida (på engelska).

Child Thinking WikiClipArt
Senast uppdaterad: 2021-05-17