Tidigare Projekt

Fokus på Barn och Föräldrar

Förskolebarns hälsa är ett prioriterat forskningsområde i Sverige. Uppsala universitet har därför genomfört en studie som undersöker barns och föräldrars hälsa och välmående samt om det kan förbättras med olika former av föräldrastöd genom kommun och barnhälsovård. Studien kallades "Fokus barn och föräldrar" - en studie om 3-5-åringar i Uppsala län.

Förskolan som Arena för Föräldrastöd

Triple P i Uppsala

Regeringen gav sommaren 2008 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till sex kommuner för att de i samarbete med ett forskningslärosäte skulle arbeta för att stärka och utveckla det hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar. En av dessa kommuner var Uppsala kommun som tillsammans med Landstinget i Uppsala län beviljades medel för ett 3-årigt projekt.

Nya modeller för nya föräldrar

Projektet Nya modeller för nya föräldrar var ett samarbetsprojekt med Östersunds kommun, Strömsunds kommun och Mora kommun. Projektet finansierades av Statens folkhälsoinstitut/Folkhälsomyndigheten och genomfördes 2011-2013.

Senast uppdaterad: 2021-05-12