Utmärkelser och Prestationer

I 2021:

Psynkpriset – för insatser inom området psykisk hälsa - Uppdrag Psykisk Hälsas (på SKR) styrgrupp har bestämt att tilldela priset till Inna Feldman! Hon har blivit nominerad till 2020 års Psynkpris i kategorin Socioekonomi för hennes arbete med att räkna på ekonomisk lönsamhet i förhållande till förebyggande folkhälsoarbete.
Du kan följa evenemanget på följande länk:
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/psynkpriset-2020/

Bild på psynkpriset
Inna Feldmans pris

I 2018:

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare
https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-laekaresaellskapet/pressreleases/etiskt-och-professionellt-foerhaallningssaett-viktigast-vid-svaara-beslut-i-sjukvaarden-sls-utser-anna-sarkadi-till-aarets-etikpristagare-2774427

I 2016:


Barnombudsmannen i Uppsala, Barnrättspris tilldelades professor Anna Sarkadi och forskargruppen CHAP.

Senast uppdaterad: 2021-09-08