En doktorshatt i närbild.

Disputationer

Disputationer och avhandlingar

Nedan visas kommande disputationer samt publicerade doktorsavhandlingar vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Många disputationer går att följa via Zoom, länkarna följer här nedan. I de fall det inte finns någon länk nedan, kontakta handledare eller doktorand för att få en länk.

Zoom-länk till Carolin Hoffstedts disputation: https://uu-se.zoom.us/j/69739046453 (disputationen genomförs i sal Sal IX Universitetshuset, se information nedan).

Kommande disputationer

  • Lönnberg, Lena

    Lifestyle counselling in primary health care for patients with high cardiovascular risk: Aspects of a 1-year structured lifestyle programme promoting healthier lifestyle habits to reduce future risk of cardiovascular disease

    Samlingssalen, Psykiatricentrum, Ingång 29, Västmanlands sjukhus, Västerås 2022-09-02 kl 09:15

    Open access

Publicerade Doktorsavhandlingar

Senast uppdaterad: 2022-05-18