Hälso- och sjukvårdsforskning

Vi fokuserar på frågor om hälso- och sjukvårdssystemets struktur, ekonomi, organisation och resultat.

Kontakt: 018-471 65 63, ulrika.winblad@pubcare.uu.se
Besöksadress: Biomedicinskt centrum, ingång A11, plan 2

  • Installationsföreläsning 12/11
  • Forskargruppsmöte 6/11
  • Seminarium om kvalitetsarbete 17/10
  • Licentiatseminarium 27/9
  • Halvtid 14/6
  • Workshop i Uppsala 13/5
  • Docentföreläsning 24/4
  • Halvtid för Linn Kullberg
  • Forskargruppsmöte 28/9
  • Halvtid för Sofie Vengberg

Mer om oss

Gruppens nästa forskargruppsmöte, där aktuell forskning presenteras och diskuteras, äger rum den 6 november. Vi samverkar även med andra forskare både nationellt och internationellt i ett antal forskarnätverk. På bilden till vänster syns vår forskargruppsledare Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning.