Doktorsavhandlingar publicerade vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap