Seminarier 2021

På denna sida presenteras kommande projektplansseminarier och halvtidsseminarier för institutionens forskarstuderande. 

MaJ

6/5 Zoom-länk till Anne Sophie Mazzonis disputationhttps://uu-se.zoom.us/j/68679958652

Projektplansseminarium, Malin Helander

Tid: 7/5 kl 13.00-14.30
Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63302086483
Titel: Large scale improvement to achieve integrated care and treatment for children, adolescents and young adults with mental ill health
Granskare: Med dr Monica Nyström, Karolinska Institutet samt Med dr Kine Johansen, Uppsala universitet

Juni

Halvtidsseminarium, Mengfei Xiong

Tid: 2 juni, kl 9:30
Plats: Via Zoom. Kontakta huvudhandledare Stina Syvänen för länk
Titel: Preclinical PET imaging of brain alpha-synuclein pathology and synaptic density

Halvtidsseminarium Eva Schlein

Tid: 9 juni, kl 9:00
Plats: Via Zoom. Kontakta huvudhandledare Dag Sehlin för länk
Titel:  Development of PET tracers, based on 18F-labelled-tetrazines and blood-brain barrier permeable monoclonal antibodies

Senast uppdaterad: 2021-05-26