Seminarier 2021

På denna sida presenteras kommande projektplansseminarier och halvtidsseminarier för institutionens forskarstuderande. Disputationer presenteras på en egen sida, men i de fall diputationen är digital så presenteras länken här.

Oktober

Disputation Hanna Bozkurt Åhman

Tid: 13 oktober 2021, kl 9.15
Plats: Länk till disputationen via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/67286354951

Projektplansseminarium, Maria Thell

Tid: 19 oktober 2021, kl 14-16
Plats: Via Zoom, kontakta Maria Thell för länk
Titel: Studier av barns och ungas samskapande av forskning och interventioner inom folkhälsa

Projektplansseminarium, Anna Hallberg

Tid: 29 oktober 2021, kl 14-16
Plats: Länk till projektplansseminarium via Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/63829788445
Titel: National healthcare governing in Sweden – (changing) policy tools and policymaking in a decentralized context.
Granskare: Johan Berlin, professor Högskolan Väst, och Livia Johannesson, forskare vid Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

Senast uppdaterad: 2021-10-10