Webbresurser/Databaser

 • CODEX
  Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten.
   
 • Forskningsdatabasen för Tierp
  Sedan 1971 upprätthåller Uppsala universitet forskningsdatabasen för Tierp, tidigare en del av det så kallade Tierpsprojektet. Syftet är att tillhandahålla befolkningsbaserade data till olika forskningsprojekt som studerar konsumtion av sjukvård och läkemedel samt epidemiologiska studier av särskilda grupper.
   
 • Luleåkohorten
  Luleåkohorten startades år 1981 och består av alla elever i årskurs nio i Luleå kommun från det året, sammanlagt 1083 stycken. Luleåkohorten har hittills följts med upprepade enkäter, blodtrycksmätningar (och andra kliniska mätningar), intervjuer och registerdata under 27 års tid. Högkvalitativ socialmedicinsk forskning har bedrivits med hjälp av databasen.
   
 • ULSAM
  ULSAM är en unik, pågående, longitudinell, epidemiologisk studie baserad på alla tillgängliga män, födda mellan 1920 och 1924, i Uppsala län. Männen har undersökts i åldrarna 50, 60, 70, 77, 82 och 88 år. Full screening och offentliga data finns i våra databaser och mer data tillkommer kontinuerligt.
   
 • Uppsala Birth Cohort Study
  UBCoS är en unik, longitudinell studie med utgångspunkt i alla de individer som föddes på Akademiska sjukhuset i Uppsala under perioden 1915-1929. Studien sattes upp som ett samarbete mellan Uppsala universitet, London School of Hygiene and Tropical Medicine och Stockholm universitet.