CHANSE-application

  • Datum: –14.30
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Anna Lydia Svalastog & Ulf Carmesund (Associated Researchers, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium