How to measure ethical reflection?

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet (samt via Zoom)
  • Föreläsare: Ulrik Kihlbom (Senior lecturer, CRB) & Jennifer Viberg Johansson (Postdoc researcher, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium