Ethical perspectives of the involvement of vulnerable populations in health research

  • Datum: –14.30
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Elin Lampa (PhD Student, IFV)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium