HiCommunication, en ny gruppbehandling för tal och kommunikation vid Parkinsons sjukdom – resultat från en randomiserad kontrollerad studie.

  • Datum: –16.30
  • Plats: Seminariet ges via zoom Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/61657985548
  • Föreläsare: Professor Ellika Schalling
  • Kontaktperson: Professor Ellika Schalling
  • Telefon: 018 471 4644
  • Seminarium

Forskningsseminarier inom logopedi

För flertalet personer som får Parkinsons sjukdom (PS) förändras tal- och kommunikation. Ofta blir rösten svagare, röstkvaliteten försämrad och artikulation och taltempo förändras också ofta. Det finns individuella behandlingsprogram (t ex LSVT), men begränsningar både vad gäller vårdens resurser eller patientens ork gör att detta inte alltid är en tillgänglig behandling. Överföring av förändrad röst- och talfunktion till situationer utanför kliniken och retention kan också vara en utmaning för många. För att möta några av dessa utmaningar utvecklades 2017 i samarbete med kollegor vid Karolinska universitetssjukhuset ett nytt program för gruppbehandling av tal och kommunikation som kallas HiCommunication. Effekter av interventionen, inklusive neuroplastiska förändringar, studeras in en randomiserad kontrollerad studie. Deltagare med lätt-måttlig PS randomiserades antingen till HiCommunication eller ett fysioterapeutiskt behandlingsprogram med fokus på balans och styrka utvecklat av Erika Franzén vid KI (HiBalance). Datainsamling genomfördes i fyra omgångar och totalt inkluderades 95 deltagare. Alla deltagare genomgick testning enligt ett protokoll som omfattade bedömning av tal- och röstfunktion, exekutiva funktioner, minne, verbalt flöde och strukturell och funktionell MRI samt utfallsmått relaterade till styrka och balans före och efter interventionen. Personer med PS som deltagit i HiCommunication fick en signifikant positiv förändring av det primära utfallsmåttet (röstintensitet) efter träningen som för flertalet bedöms som kliniskt betydelsefull. Ytterligare analyser av data är pågående och vid seminariet presenteras hur behandling med HiCommunication går till samt ytterligare resultat från studien.