Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Besöksadress: BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress: Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax: 018-471 6675

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Ekonomiadministration:

Senast uppdaterad: 2022-02-11