Kontakt

Kontakt

Sök kontaktuppgifter under avdelningarna eller använd funktionsadresserna.

Frågor angående:

Administrationen:                                                                 administrationenIFV@pubcare.uu.se

Doktorandärenden: doktorandadministrationIFV@pubcare.uu.se

Undervisning inom grundutbildningen: grundutbildningsgruppen@pubcare.uu.se

Kurser, antagning, tillgodoräknanden m.m: kursadministrationenIFV@pubcare.uu.se

Ledning

Prefekt:
Karin Nordin 018-471 3487, 070-6769634

Stf. prefekt:
Ulrika Winblad 018-471 6563

Bitr. prefekt forskarutbildning:
Ulrika Winblad 018-471 6563

Bitr. prefekt grundutbildning:
Organisationsövergripande:
Carina Ahlstedt 070-1679594
Läkarprogrammet: Anna Sarkadi 018-471 6572

Bitr. prefekt kliniska frågor, ALF mm:
Martin Ingelsson 018-471 4107

Studierektor för forskarutbildning:
Stefan Eriksson 018-471 6198 (Forskarutbildning, doktorander, FUG)

Studierektorer för grundutbildningen:
Päivi Adolfsson 018-471 6445 (Grundutbildning Master)
Christine Leo Swenne 018-471 6675 (Grundutbildning)
Berit Thoudal 018-471 6625, 070-1679274 (Grundutbildning)

Administration

Ekonomiadministration:
Erik Berzell 018-471 6386
Henrik Edlund 018-471 6384
Ylva Herrick 018-471 6615
Frida Jernberg 018-471 6422
Emma Wahlqvist 018-471 6422

ekonomiifv@pubcare.uu.se

Personaladministration:
Jannica Elfvengren
018-471 6624
Lina Holdor
018-471 4583
Kevin Huynh
018-471 6699

hr-ifv@pubcare.uu.se

IT-stöd:
servicedesk@uu.se
018-471 4400

För övriga kontakter, se
Vem gör vad?
eller fler kontakter nedan.