Institutionens ledning

Prefekt:
Karin Nordin 018-471 3487, 070-6769634

Stf. prefekt:
Ulrika Winblad 018-471 6563

Bitr. prefekt forskarutbildning:
Ulrika Winblad 018-471 6563

Bitr. prefekt grundutbildning:
Läkarprogrammet: Anna Sarkadi 018-471 6572

Bitr. prefekt kliniska frågor, ALF mm:
Martin Ingelsson 018-471 4107

Studierektor för forskarutbildning:
Stefan Eriksson 018-471 6198 (Forskarutbildning, doktorander, FUG)

Studierektorer för grundutbildningen:
Päivi Adolfsson 018-471 6445 (Grundutbildning Master)
Christine Leo Swenne 018-471 6675 (Grundutbildning)
Berit Thoudal 018-471 6625, 070-1679274 (Grundutbildning)