Fakturareferenser

Ekonomiärenden för:

 • Allmänmedicin och preventivmedicin: 
  Ylva Herrick (ank. 6615) Ref: 460ALL
 • Biomedicinsk etik
  Henrik Edlund (ank. 6193) Ref: 460ETK
 • Centrum för forskning om funktionshinder: 
  Erik Berzell (ank. 6397) Ref: 498
 • Folkhälsovetenskap:
  Ylva Herrick (ank. 6615) Ref: 460FHV
 • Funktionshinder och Habilitering:
  Erik Berzell (ank. 6397) Ref: 460HAB
 • Geriatrik:
  Erik Berzell (ank. 6397) Ref: 460GET
 • Grundutbildningen:
  Ylva Herrick (ank. 6615) Ref: 460GRU
 • Hälso- och sjukvårdsforskning: 
  Ylva Herrick (ank. 6615) Ref: 460HSF
 • Klinisk nutrition och metabolism: 
  Henrik Edlund (ank. 6193) Ref: 460KNM
 • Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom:
  Henrik Edlund (ank. 6193) Ref: 460LIV
 • Socialmedicin/CHAP:
  Henrik Edlund (ank. 6193) Ref: 460SME
 • Socialmedicinsk epidemiologi: 
  Erik Berzell (ank. 6397) Ref: 460SOE
 • Vårdvetenskap:
  Erik Berzell (ank. 6397) Ref: 460VVS
 • Övergripande: 
  Henrik Edlund (ank. 6193) Ref: 460STD