News at IFV

Most of our news are in swedish.

Nytt anslag från Cancerfonden

2016-11-17

Karin Nordin har fått 1 600 000 kronor 2017-2019 till ett nytt projekt kopplat till pågående studie, Phys-Can. 

Phys-Can är en pågående randomiserad studie där patienter med bröst eller prostatcancer tränar 6 månader med olika intensitet under adjuvant behandling.

Patienter med bröstcancer får i de flesta fall en tilläggs(adjuvant)behandling med cellgifter efter operation och patienter med prostatacancer får en hormonell behandling. Dessa behandlingar kan i många fall ge oönskade biverkningar. Det har visat sig att de kan ha en direkt effekt på muskelfunktion vilket i sin tur kan påverka både fysisk form och patienternas livskvalitet. Att mer specifikt ta reda på hur muskelfiber påverkas och hur denna påverkan kan motverkas av fysisk träning är angeläget

Muskelbiopsier kommer att tas vid tre tillfällen under träningsperioden på 20 patienter med bröstacancer samt 20 med prostatacancer som tränar högintensivt, 20 20 patienter som tränar lågintensivt samt på 20 20 patienter som bildar en kontrollgrupp. I muskelbiopsin studeras hur adjuvant och hormonell behandling påverkar muskelceller och funktion samt om träning kan motverka de negativa effekterna och om det är skillnader i detta om man tränar hög eller lågintensivt.